Benvinguts a la nostre web

Naginata


La Naginata és essencialment un arma utilitzada pels samuráis del Japó feudal, composta per una fulla clavada en una asta llarga. S'assembla a una alabarda europea, però solament amb una fulla corba i d'una gumía (fulla) col·locada en la seva extremitat.
Històricament l'ús de la naginata eés relaciona amb els Sohei, els monjos guerrers i els Yamabushi, els monjos de la muntanya. Posteriorment el seu ús es va estendre a altres clans samurai. La tècnica de combatre amb la naginata es diu Naginatajutsu i, està present en molts estils de Koryu Budo (o Kobudo). Amb el temps, la forma japonesa de lluitar va anar modificant-se. La Yari (llança), més fàcil d'utilitzar i de major abast, va prendre el lloc de les Naginatas, que van passar a utilitzar-se rarament en el camp de batalla. En aquest mateix període, el Naginatajutsu va passar a ser practicat per les dames de família samurai, com forma de defensa, en el turbulent període de guerres. Avui dia, encara existeixen diversos estils de Kobudo, que ensenyen el Naginatajutsu, mantenint aquesta art viva i intocada des de la seva creació. Existeix també el Atarashii Naginata (lit. “nova naginata”), una modalitat marcial moderna (Guendai Budo), d'ús esportiu, que es va crear amb base en el Naginatajutsu, de forma anàloga al desenvolupament del Kendo (modalitat moderna) a partir del Kenjutsu (forma samurai de combatre amb l'espasa).
Hi ha diversos estils de Koryu Budo, que van arribar als nostres dies, amb la naginata, com part del seu entrenament. Entre els principals es poden destacar Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, Suio Ryu, Tendo Ryu, Tota Ha Buko Ryu i Kashima Shinto Ryu. En la major part d'aquests estils la naginata es practica tot just en forma de katas, utilitzant substituts de fusta per a les naginatas i les espases. En altres casos, s'utilitza el bogu i naginatas de bambú especialment adaptades per a complementar l'entrenament de katas amb combats, sense el risc de llastimar-se seriosament durant la pràctica. Aquest és el cas, per exemple, del Suio Ryu i del Tendo Ryu.

Atarashi Naginata

Les normes i reglaments del Atarashi Naginata són dictats per la Federació Internacional de Naginata – INF. Els practicants es vesteixen amb protectors durant els entrenaments de contacte i en els campionats. El Bogu, com es diu aquesta indumentària de protecció, comprèn protector de cap i gola (Men), de punys (Kote), del tronc (Do) i de les tormells (Suneate) que no s'usa en el Kendo.