Benvinguts a la nostre web

Kendo Campus Valencia 08Del 21 al 27 de Juliol de 2008, es realitzaran competició i examens, trobareu tota la informació a http://www.kendocampus-valencia.com/

Naginata


La Naginata és essencialment un arma utilitzada pels samuráis del Japó feudal, composta per una fulla clavada en una asta llarga. S'assembla a una alabarda europea, però solament amb una fulla corba i d'una gumía (fulla) col·locada en la seva extremitat.
Històricament l'ús de la naginata eés relaciona amb els Sohei, els monjos guerrers i els Yamabushi, els monjos de la muntanya. Posteriorment el seu ús es va estendre a altres clans samurai. La tècnica de combatre amb la naginata es diu Naginatajutsu i, està present en molts estils de Koryu Budo (o Kobudo). Amb el temps, la forma japonesa de lluitar va anar modificant-se. La Yari (llança), més fàcil d'utilitzar i de major abast, va prendre el lloc de les Naginatas, que van passar a utilitzar-se rarament en el camp de batalla. En aquest mateix període, el Naginatajutsu va passar a ser practicat per les dames de família samurai, com forma de defensa, en el turbulent període de guerres. Avui dia, encara existeixen diversos estils de Kobudo, que ensenyen el Naginatajutsu, mantenint aquesta art viva i intocada des de la seva creació. Existeix també el Atarashii Naginata (lit. “nova naginata”), una modalitat marcial moderna (Guendai Budo), d'ús esportiu, que es va crear amb base en el Naginatajutsu, de forma anàloga al desenvolupament del Kendo (modalitat moderna) a partir del Kenjutsu (forma samurai de combatre amb l'espasa).
Hi ha diversos estils de Koryu Budo, que van arribar als nostres dies, amb la naginata, com part del seu entrenament. Entre els principals es poden destacar Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, Suio Ryu, Tendo Ryu, Tota Ha Buko Ryu i Kashima Shinto Ryu. En la major part d'aquests estils la naginata es practica tot just en forma de katas, utilitzant substituts de fusta per a les naginatas i les espases. En altres casos, s'utilitza el bogu i naginatas de bambú especialment adaptades per a complementar l'entrenament de katas amb combats, sense el risc de llastimar-se seriosament durant la pràctica. Aquest és el cas, per exemple, del Suio Ryu i del Tendo Ryu.

Atarashi Naginata

Les normes i reglaments del Atarashi Naginata són dictats per la Federació Internacional de Naginata – INF. Els practicants es vesteixen amb protectors durant els entrenaments de contacte i en els campionats. El Bogu, com es diu aquesta indumentària de protecció, comprèn protector de cap i gola (Men), de punys (Kote), del tronc (Do) i de les tormells (Suneate) que no s'usa en el Kendo.


Activitats

Aquests dos mesos vinents estàn plens d'activitats, no els comentare tots al bloc, per tant hos recomano que aneu mirant regularment el Calendari D'activitats.

Seminari Kendo Andorra

Andorra Kendo Seminar

Andorra la Vella els dies 21 al 26 de Juliol.
Organitza l'Associació Andorrana de Kendo (AAKEN)

Dirección Tècnica:
Okada Morimasa Sensei (Kendo Kyoshi 7 Dan)
Entrenador del Departament de Kendo de la Universitat NITAIDAI de Tokyo (Japó)
Director del Shodokan Dojo en Tokyo (Japó)
Shihan de l’Associació Andorrana de Kendo (AAKEN)
Asistits per mestres japonesos a determinar
Acompanyats d'altres mestres europeus d'alt nivell:
Lorenzo Zago (Kendo 7 Dan) D'Italia
Jacques Muller (Kendo 7 Dan) De França
Acompanyats d'estudiants japonesos de La Universitat D'Educació Física (Nitaidai) De Tokyo.

Per més informació sobre preus, examens, etc mirar al calendari d'activitats de la web kendogirona.com, kendoespana.com o a Aaken@Kendo-Andorra.Org

Tècniques Bàsiques del Kendo

Un bon kendo és basa en les tècniques funamentals.
L'estudiant novell s'ha de concentrar en les tècniques bàsiques; deixar de banda les bàsiques i saltar ràpidament a les més avançades pot portar mals hàbits que després resulten ser extremadament difícils de corregir.
El practicant avançat també deu constantment repassar les tècniques fonamentals, per tal de ser capaç d'executar adequadament les avançades.

TÈCNIQUES

- KAMAE (postura): Les cinc postures bàsiques són:

Chuudan no kamae (mitjana).
Joudan no kamae (alta, sobre el cap).
Gedan no kamae (baixa, apuntant a baix).
Hasso no kamae (a l'espatlla dreta).
Wakigamae (a la cuixa dreta).

- ASHI SABAKI(treball, feina de peus): Les categories bàsiques del treball de peus són:

Okuri ashi (el peu dret sempre a davant).
Ayumi ashi (el peu dret i esquerre cap endavant alternant).
Hirakiashi (de banda a banda).

- SUBURI(exercici bàsic d'atacs a l'aire, usualment simulant atacs al men en
rondes de deu) Les formes comunes de suburi són:

Nikyodo (dos temps).
Ikkyodo (un temps).
Hi hagi suburi (ràpid).
Jougeburi (moviment llarg, tocant l'esquena i ventant cap al terra).
Tai atari (colpejar amb el cos).
Kirikaeshi (exercici bàsic d'atacs repetitius al men).
Kakari geiko (atac de pràctica).
Ji geiko (pràctica d'atac lliure).
Shiai geiko (pràctica de torneig).
Shikake waza (tècniques ofensives).
Ippon uchi (tècniques d'un sol cop). Els cops bàsics són:

Men.
Dou.
Kote.
Tsuki.

Nidan waza, Sandan waza (tècniques de dos i tres cops):

Kote - men.
Kote - dou.
Men - dou.
Etc.

Harai waza

Harai - men.
Harai - kote.

Debana waza (atacar des del començament):

Debana men.
Debana kote.

Hiki waza (tècnica d'un pas cap a enrere):

Hiki men.
Hiki kote.
Hiki dou.

Katsugi waza (una de les tècniques per provocar l'atac o moviment de l'adversari. Consisteix a portar el shinai cap a l'espatlla esquerra, com si l¡anèssim a carregar a l'espatlla i quan l'oponent fa un moviment es realitza l'atac):
Katsugi-men.
Katsugi-kote.
Katsugi-dou.

Maki waza (Tècnica on es trenca el kamae de l'oponent realitzant un petit moviment circular amb el propi shinai al voltant del shinai de l'adversari i a continuació llançar l'atac. Es pot forçar el shinai de l'adversari cap a dalt, denominaT "maki-ageru" o bé cap a baix "maki-otosu"):

Maki-otoshi-men.
Maki-age-kote.

Katate waza (tècnica d'una sola mà).
Ouji waza (tècniques receptores).
Suriage uchi (tècnica de lliscament cap a dalt):

Men - suriage men.
Kote - suriage kote.
Kote - suriage men.

Kaeshi waza (tècniques de contraatac):

Men - kaeshi dou.
Men - kaeshi men.
Kote - kaeshi kote.

Uchiotoshi waza (tècnica d'atac descendent):

Dou -uchiotoshi men.

Nuki waza (tècnica per esquivar):

Kote - nuki men.
Men - nuki dou.

LA PRÀCTICA DEL KENDO. POSICIÓ I COPS BÀSICS

- Kamae (guàrdia bàsica): Hi ha cinc posicions de kamae, però només explicarem la de chudán nokamae, que és la base de la resta i hi és considerada com la més eficaç.
La posició és com segueix:

El peu de dret recolzat pla sobre el terra i el pes del cos lleugerament sobre aquesta cama, sense rigidesa. Les puntes dels peus cap a endavant. El peu esquerre més enrera i el taló una mica aixecat, però molt lleugerament. La punta del peu esquerre a l'altura del taló dret i separats un d'un altre per uns 20 cm.

El shinai, agafat amb les dues mans, amb el puny esquerre en l'extrem del mànec i a un puny de distància del melic. El puny dret, uns vint centímetres més amunt, a prop del tsuba. El fil del shinai cap a dalt i la seva punta dirigida al coll del contrari.

El cos, frontal a l'adversari i en una distància tal que els shinais es creuïn a uns cinc centímetres de les seves puntes.

S'empunya l'arma fent la força amb els dits petit i anular de la mà esquerra, usant la dreta, més que per a potència, per dirigir el cop.

El cos, en una postura no forçada, amb espatlles i braços relaxats. El cap dret i la mirada als ulls del contrari. Les cames, sense tensió, disposades realitzar qualsevol moviment.

A partir de kamae ja podem començar a practicar els cops bàsics, que només són quatre: men, kote, do i tsuki. Tota la tècnica del kendo gira entorn d'aquests cops, les seves variacions, sèries, combinacions i defenses respectives.

En kendo, els cops es donen amb els braços, però acompanyant l'acció amb tot el cos. Fent-ho avançar amb el peu dret decidit cap a davant, colpejant al terra amb una forta trepitjada al temps de colpejar amb el nostre shinai i llançar el crit ikiai! corresponent al lloc colpejat en una acció ràpida i simúltanea d'un sol temps. Immediatament, el peu esquerre que ens va impulsar cap a endavant s'avança al seu torn per posar-lo en la seva posició habitual de kamae.

Posició bàsica de guàrdia (chudan no kamae).

En el moment de colpejar, els braços s'estiren completament, girant una mica les mans cap a dins i recordant que la força l'apliquem sobretot amb el braç esquerre, i més concretament amb els dits petit i anular de la mà esquerra.

Men-uchi (cop al cap): El cap (men) es pot colpejar frontalment o de forma lleugerament decantada. Per al cop frontal (shomen-uchi) s'alça el shinai i es baixa
verticalment estirant els braços, avançant el peu dret i cridant Men!
Per als cops laterals es procedeix de la mateixa manera, però en baixar l'arma es fa amb una lleugera inclinació d'uns 45 graus.

Kote-uchi (cop al canell): Bàsicament, es colpeja sempre el kote dret de l'adversari (només es pot golpejar el kote més avançat). Mirar als ulls i no a les mans de l'adversari. Realitzar el cop de la mateixa forma que per a l'atac a men. No oblidar recollir ràpidament el peu esquerre, per no deixar els malucs enrere i el cos molt obert.

Do-uchi (cop al tronc): La mateixa tècnica bàsica que per als anteriors. No mirar més que als ulls, però sense perdre de vista tot el cos. Podem ajudar-nos en el gir de canells, quan colpegem frontalment en comptes d'un costat, pujant la mà esquerra fins a ajuntar-la amb la dreta. És important posar especial cura de no perdre la vertical del cos.

Tsuki (cop a la gola): Pot fer-se una sola mà o les dos i es pot donar pel costat dret del shinai contrari (omote-tsuki) o per l'esquerre (ura-tsuki). Si es realitza amb una sola mà -l'esquerra- (katate), s'avança el cos un pas, mentre es colpeja de punta el coll de l'adversari a l'altura del coll, sense aixecar el puny esquerre i amb el cos vertical. El kiai és "tsuki". La mà dreta es posa al costat del maluc en el moment del cop, però es torna de seguida kamae. Per donar-lo amb les dues mans (morote) es procedeix pràcticament igual, sense aixecar els braços i girant les mans cap a dins en donar el cop. El cop es dóna amb tot el cos i no només amb els braços. El fet de donar-lo per una part o una altra de l'arma del contrari no
varia la forma d'executar-lo.

Cop al ninot (kote uchi).
Cop al tronc (do uchi), colpejant un costat.
Cop al coll (tsuki) amb les dues mans (morote).
Cop al tronc (do uchi), colpejant frontalment Cop al coll (tsuki) amb una mà (katate).

Nito-Ryu


Com el seu nom indica, nito ryu és l'estil que es basa en l'ús de dues espases (una de curta (shoto) i una de llarga (daito)). El kendo tradicional amb una sola espasa s'anomena ittoryu o seigan.

Les seves tècniques en el kendo actual deriven de les escoles (ryuha) de kenjutsu que originalment feien ús de les dues espases(daisho) del samurai simultaneament. Entre aquests estils es troba el niten ichi ryu de Miyamoto Musashi.

Existeixen quatre combinacions per al kamae en nito. Per començar, en nito igual que en fotin no kamae, és possible variar el peu que està davant i fa el fumikomi; en migi-fotin el peu dret endavant, i en hidari-fotin, l'esquerre.
A més d'això, segons es portin les espases, el kamae es denomina sei-nito (la mà dreta sostè el daito) o gyaku-nito (la mà esquerra sostè el daito).

En kenjutsu el més comú és veure el sei-nito, però en kendo és bastant més habitual l'ús del gyaku-nito. La raó és que des de gyaku-nito el kote dret i el do de l'oponent són molt mes accessibles amb el daito.

És d'especial interès recalcar que en les regles de competició actuals, només és possible puntuar (ippon) amb el daito. Encara que existeixen tècniques per tallar amb el shoto, actualment aquest s'utilitza basicamente per defensar i per trencar el kamae de l'oponent i així crear una obertura per al tall amb el daito. En nito el yuko datotsu (punt vàlid) s'aconsegueix igual que en seigan:

-datotsu bu/bui (golpejar en un lloc vàlid amb el monouchi del daito)
-ki-ken-tai-ichi (cop correcte i simultani / kiai i fumikomi)
-zanshin (culminació correcta de l'atac)

Podreu trobar un exemple en el videolinlk següent: nito-ryu